Penjelasan di Al Qur’an mengenai semakin tinggi suatu tempat semakin sedikit kadar oksigen sehingga mengakibatkan sesak

Foto oleh: Oscar Cadiach

Surat Al-An’am (6) ayat 125